Team

Kontakta någon av oss direkt eller vänd dig till info@wakip.se.

Lars Almquist, Styrelseordförande

Lars har mångårig erfarenhet inom finans och fastigheter från Stockholm, Bryssel och London. Han har bl a innehaft seniora positioner inom CBRE (Sverige), som Nordic Head of Research & Consulting på JLL samt som Sverige-VD och nordisk affärsutvecklingschef för Barings Real Estate (tidigare Cornerstone), en av världens största fastighetsinvesterare. Lars har tidigare arbetat på Moderaternas partikansli och har haft olika politiska förtroendeuppdrag.

+46 (0)70 720 86 74

lars.almquist@wakip.se

Rolf Dickson Könberg, Senior partner

Rolf har mångårig erfarenhet av kommunala beslutsprocesser och fastighetsutvecklingsprojekt, bl a som styrelseordförande i Svenska Bostäder, affärsområdeschef på Centrumutveckling, Sverigechef för Cornerstones fastighetsfond Nordic Retail Fund samt som rådgivare till fastighetsinvesterare inom bostäder, kontor och samhällsfastigheter.  Rolf har tidigare haft flera förtroendeuppdrag för Moderaterna i Sundbyberg, Solna och Stockholms kommun, där han var ledamot av Kommunstyrelsen.

+46 (0)70 777 23 77

rolf.konberg@wakip.se

Richard Hellmark, Senior partner

Richard har i rollen som strateg och rådgivare mångårig erfarenhet att hjälp sina uppdragsgivare till framgång i en rad projekt inom bostads-, fastighets-, och hållbara stadsutvecklingsfrågor. Richard verkar även som rådgivare åt kommunala beslutsfattare vad det gäller fastighetsutvecklingsprojekt. Han har mångårig erfarenhet av politik, kommunala beslutsprocesser, offentligt beslutsfattande samt att förstå vikten av att vårda/utveckla nya relationer med relevanta beslutsfattare.

+46 (0)70 193 77 00

richard.hellmark@wakip.se

Ingvar Smedlund, Senior partner

Ekonom med lång yrkesbakgrund inom handel. Politiskt verksam inom (m) 2005-21, bl a som partiombudsman i Västmanland och som kampanjchef i Stockholms stad och län. Därefter var Ingvar först oppositionsråd och sedan KS-ordförande i Enköping. Kommunen är en av de mest expansiva i landet, där rollerna som kommunalråd och vice ordförande i kommunens plan- och exploateringsutskott gett god insikt i kommunala processer inom stadsutveckling och detaljplanearbete.

+46(0) 76 337 77 00

ingvar.smedlund@wakip.se

Mikael Aklint, Senior konsult

Mikael har mångårig erfarenhet av plan-, mark- och exploateringsfrågor och är väl förtrogen med den kommunala beslutsprocessen med bäring på detaljplanering och genomförande-frågor. Han har haft flera ledande offentliga befattningar inom stadsbyggnadsområdet i bla Järfälla och Täby och har även erfarenhet från den privata byggherresidan inom Skanska-koncernen. Mikael är civilingenjör (samhällsbyggnad) från KTH.

+46(0) 70 452 72 52

mikael.aklint@wakip.se

Marianne Reimers, Styrelseledamot

Marianne är chefläkare på Stockholms Sjukhem och bedriver forskning på Karolinska Institutet. Hon är överläkare i geriatrik. Marianne har tidigare erfarenheter som styrelseledamot i STIM och Swedbank Västerort. Marianne har drivit musikförlag och arbetat som journalist på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon har även varit ordförande för Stockholms Universitets studentkår.

+46 (0)70 421 73 96

marianne.reimers@wakip.se

Gergana Almquist

Gergana Almquist, Ph.D.
Senior Analyst

Gergana har en doktorsexamen i europeisk innovationspolitik från Copenhagen Business School och en Masters in Business (Dipl.Kff.) från Universität zu Köln, Tyskland. Hennes yrkeserfarenhet inkluderar roller som investeringsanalytiker på Aberdeen Real Estate Fund Managers i Köpenhamn och som privat investerare och senior aktieanalytiker i Stockholm. Hon har expertis inom finansiell analys och värdering, investment management och affärsutveckling.
Gergana talar  flytande sex europeiska språk.

+46 (0) 76 313 25 44

gergana.almquist@wakip.se

Jonas Uebel

Jonas Uebel
Senior Konsult

Jonas har mångårig erfarenhet av kommunala beslutsprocesser, mark- och
exploateringsfrågor och inte minst fastighetsutvecklingsprojekt, bl a
som utvecklings- och projektchef på fastighetskontoret i Stockholms
stad och som miljö- och stadsbyggnadschef i Upplands-Bro. Han har
tidigare även haft olika politiska förtroendeuppdrag inom bla
utbildning och socialpolitik vilket skapat en gedigen förståelse för
offentliga beslutsfattares förutsättningar och behov.

 

jonas.uebel@wakip.se

WAK Infra Partners AB

Blekholmstorget 30F

111 64 Stockholm

info@wakip.se