Vad vi gör

Vi överbryggar gapet mellan privat kapital och offentliga aktörer. Med erfarenheter från fastighetsförvaltning, finans och politik har vi en god förståelse för olika parters förutsättningar. Vi tar fram långsiktiga och hållbara lösningar på problem och möjliggör samhällsutveckling.
Wakip arrangerar eventet Idrottsarena som en unik mötesplats för politiker, företag och idrottsrörelsen.

Vårt erbjudande

Läs mer om vad vi kan erbjuda er.

Transaktioner

Vi hjälper såväl köpare som säljare med transaktioner av samhällsfastigheter, från början till slut. WAKIP bistår med analyser av politik och samhällsopinion, värdering och marknadskartläggning samt juridisk och skattemässig rådgivning.

Analys och rådgivning

Vi analyserar och utvärderar samhällsfastighets- och infrastrukturprojekt och för aktörer tillsammans. Vi hjälper kommuner att förstå marknaden, och privata aktörer att förstå offentlig sektor och vi ger strategisk rådgivning.

Asset management

Vi hjälper fastighetsägare att effektivt sköta drift av samhällsfastigheter och infrastruktur. Vi kan ta ansvar för allt från underhåll till uthyrning. WAKIP tillskapar även nya värden genom fastighetsutveckling.