Kundcase

Nedan finns några exempel på några av de uppdrag WAKIP arbetat med. Vill ni veta mer eller få referenser vänligen kontakta oss.

Hjälper en kommun med analys av samhällsfastigheter – En kommun anlitar WAKIP för att utvärdera ett planerat byggprojekt. WAKIPs analys visar att projektet är riskfyllt och dyrt. WAKIP tar fram alternativ för att möta behovet av nya samhällsfastigheter snabbt och ekonomiskt hållbart. WAKIP bistår kommunen i kontakt med markägare och ger råd kring finansiering.

Hjälper investerare att köpa samhällsfastigheter – Ett fondbolag vill komplettera sin fastighetsportfölj med offentliga fastigheter. WAKIP bevakar marknaden, bistår och ger råd i kommunikationen mellan kunden och säljaren fram till affär.

Hjälper en välfärdsaktör att etablera sig i en kommuner – Ett välfärdsföretag vill etablera sig i fler kommuner. WAKIP hjälper kunden att identifiera aktuella kommuner, arrangerar möten med beslutsfattare och rådger.