Våra tjänster

Analys & Rådgivning

Vi analyserar och utvärderar samhällsfastighets- och infrastruktur projekt och för aktörer tillsammans. Vi hjälper kommuner att förstå marknaden och privata aktörer att förstå offentlig sektor för att hitta vägar fram till goda investeringar.

Vi erbjuder rådgivning i strategiska frågeställningar rörande investeringar, drift, förvaltning, finansiering och försäljning av planerade och befintliga samhällsfastigheter.

Transaktioner

Vi hjälper så väl köpare som säljare med hela transaktioner av samhällsfastigheter, från början till slut. WAKIP bistår med analyser av politik och samhällsopinion, värdering och marknadskartläggning samt juridisk och skattemässig rådgivning.

Asset Management

Vi hjälper fastighetsägare med att effektivt sköta drift av samhällsfastigheter och infrastruktur med ansvar från allt från underhåll till uthyrning. WAKIP tillskapar också nya värden genom fastighetsutveckling.