Vårt erbjudande

Vi arbetar med att överbrygga gapet mellan privat kapital och offentliga aktörer. Med kunskap och erfarenheter från fastighetsförvaltning, finans och politik har vi en god förståelse för olika parters förutsättningar och kan ta fram långsiktiga och hållbara lösningar på problem och möjliggöra samhällsutveckling.

Samhällsfastigheter är i flera avseenden ett mer komplext tillgångsslag än kommersiella fastigheter. Utöver politiska kunskaper, erfarenheter och kontakter krävs en vidare förståelse för samhället, vad som efterfrågas idag och vad som efterfrågas på sikt.

WAKIP samlar erfarenhet och kompetens från politik, samhälle, fastighet och finans och kan bistå i affärer rörande samhällsfastigheter.

WAKIP erbjuder tjänster inom analys och rådgivning, transaktioner, Asset management och kapitalförvaltning.