Vår bakgrund

Bolaget grundades senhösten 2017 av HG Wessberg, Lars Almquist och Rolf Dickson Könberg. HG hade varit en av statens förhandlingspersoner i den just avslutade Sverigeförhandlingen om utbyggd infrastruktur,
medan Lars och Rolf hade bistått Sverigeförhandlingen bl a gällandemöjlig privat medfinansiering för Förbifart Stockholm och för Roslagsbanans utbyggnad.

Man konstaterade gemensamt att behoven av infrastrukturutveckling och finansiering skulle vara fortsatt stora, liksom kommunernas behov av utveckling av bostäder och samhällsfastigheter. Det senare behovet
följde av de berörda kommunernas stora bostadsåtaganden, som i sin tur skulle driva på behovet av utbyggd samhällsservice såsom bl a förskolor, skolor och idrottsanläggningar.